Pridružite se inicijativi!

Globalni napredak i postizanje Ciljeva održivog razvoja zavise od toga kako pripremamo ovu generaciju da se razvija i napreduje.

Ako nacionalni i lokalni lideri i institucije ulažu u razvoj mladih i njihove ambicije, energija, kreativnost i talenat otkriće u svetu neizvesnog čitav niz novih mogućnosti – za sebe i za čovečanstvo.

Podsticanje partnerstva u javnom i privatnom sektoru, kao i među mladim ljudima, predstavlja jedini način da se to postigne.

Posvetite se tome, pridružite nam se!