Jezici: Srp | En

COVID-19: Kako možete da pomognete

UNICEF dobavlja neophodnu robu i medicinsku opremu koja je od vitalnog značaja za suočavanje sa izazovima koje je donela pandemija COVID-19.

Broj zaraženih ljudi se drastično uvećava širom sveta. Vaša donacija predstavlja direktnu pomoć za spasavanje života stanovništva i smanjenje negativne posledice koje pandemija izaziva u zdravstvenom sistemu, uslugama socijalne zaštite, obrazovanju dece.

Globalna solidarnost je ono što može da nas učini otpornijim i spremnijim da se izborimo sa globalnom pandemijom.

Iznos moje jednokratne donacije je: