COVID 19: Deca - skrivene žrtve pandemije

Novi talas pandemije korona virusa pokazao je da još uvek ne možemo da sagledamo koje će biti razmere uticaja koronavirusa na naše društvo. Zbog potrebe da se deluje brzo i efikasno, kako bi se suzbili zdravstveni, socijalni i ekonomski rizicici po decu i članove njihovih porodica, UNICEF Vas poziva da svojom donacijom učestvujete u kupovini medicinske i zaštitne opreme i podržite nastavak zajedničke borbe za srećnije detinjstvo svakog deteta.

Pandemija koju je izazvao korona virus nastavlja da ugrožava živote ljudi i nanosi nesagledive posledice po porodice, nacije i društva. Iako se deca ređe razboljevaju od virusa, ona zapravo predstavljaju skrivene žrtve. Zdravstveni, socijalni i ekonomski rizici sa kojima se suočavaju roditelji imaju veliki uticaj na razvoj dece. Dugotrajna izloženost porodica ovim rizicima, bez adekvatne sistemske i stručno vođenje podrške, može da ostavi dubok trag u životima i budućnosti brojne dece.

UNICEF je međunarodna organizacija sa ogromnim iskustvom u pružanju pomoći u vanrednim situacijama. Zahvaljujući dugotrajnoj saradnji sa oko hiljadu dobavljača iz celog sveta, te posedovanju najvećeg humanitarnog magacina na svetu, UNICEF je u mogućnosti da obezbedi neophonu i proverenu opremu i robu u najkraćem mogućem vremenskom roku kako bi ostvario svoj cilj pružanja pomoći deci i njihovim porodicama. O našem iskustvu i pouzdanosti govori i činjenica da podržavamo preko 300 vanrednih situacija godišnje i da svoju misiju obavljamo duže od 70 godina.

Od početka pandemije, UNICEF u Srbiji je zajedno sa brojnim partnerima radio na zaustavljanju širenja virusa, pružanju pomoći u spasavanju života stanovništva i ublažavanju negativnih posledica koje pandemija izaziva u svim segmentima društva. Pored podrške zdravstvenom sistemu, UNICEF nastavlja da pruža podrušku i sistemima obrazovanja i socijalne zaštite, osiguravajući kontinuitet usluga za decu i porodice.

Zahvaljujući donacijama privatnog sektora, angažovanih pojedinaca i nacionalne ambasadorke UNICEF-a u Srbiji Ane Ivanović, obezbedili smo medicinsku opremu: 50 Drager respiratora, od čega je 12 bilo namenjeno prevremeno rođenim bebama, pulsni oksimetar za najugroženije pacijente, 411 protokomera, zaštitnu odeću (71.900 hirurških rukavica, 5.200 zaštitnih kecelja, 167.150 zaštitnih ogrtača, 99.950 hirurških maski, 11.349 skafandera, 5376 vizira, 14.380 maski N95) za zdravstvene radnike koji su na prvoj liniji odbrane od bolesti. Higijenske i porodične pakete dobilo je 16.000 porodica u romskim naseljima, skoro 4.400 hraniteljskih porodica, 19 rezidencijalnih institucija i oko 2.300 osoba u azilnim i prihvatnim centrima, odnosno prihvatnim centrima za izbeglice i migrante.