Klub prijatelja UNICEF-a


KLUB PRIJATELJA UNICEF-a postaje sve veći i uticajniji tim. Svaki član Kluba redovnim mesečnim donacijama, malim ili velikim, omogućava izgradnju boljeg sveta za decu, podsticajnog okruženja bez siromaštva, nasilja, isključenosti i neizvesnosti.

Pogledaj kampanju


Podržite programe UNICEF-a


Svako dete, bez obzira na to sa kakavim izazovima zakorači u život, može da ostvari svoje pune potencijale ako uz ljubav, pravilnu negu i brigu svojih najbiližih dobije pravovremenu i adekvatnu stručnu podršku zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih usluga u zajednici u kojoj raste. Pridružite nam se i Vi i pomozite nam da stvorimo bolju budućnost za svako dete.

Pogledaj kampanju


Rani razvoj deteta


Prve godine života su najvažnije za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Mala deca dostižu svoj najveći potencijal u razvoju kada od samog početka uspostave jaku emotivnu vezu sa odraslima i kada odrastaju u bezbednim i zdravim uslovima koji im pružaju raznovrsne mogućnosti. Iskustva su pokazala da su za malu decu i porodice najefikasniji sveobuhvatni programi, koji obuhvataju zdravstvenu zaštitu, ishranu, obrazovanje u ranom uzrastu i socijalnu zaštitu. UNICEF-ov program "Rani razvoj dece" možete podržati jednokratnom donacijom na jedan od dole ponuđenih načina. Molimo Vas da popunite formular.

Pogledaj kampanju


Roditeljski telefon


UNICEF u Srbiji uspostavio je roditeljsku liniju na besplatnom i poverljivom broju telefona 0800 007 000, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, kako bi roditeljima obezbedio besplatnu i stručnu pomoć savetnika. Linija trenutno radi od 17 do 20 časova svakoga dana (osim ponedeljkom), a kako bi funkcionisala punim kapacitetom, potrebne su nove donacije.

Pogledaj kampanju


COVID-19: Kako možete da pomognete


UNICEF dobavlja neophodnu robu i medicinsku opremu koja je od vitalnog značaja za suočavanje sa izazovima koje je donela pandemija COVID-19.

Broj zaraženih ljudi se drastično uvećava širom sveta. Vaša donacija predstavlja direktnu pomoć za spasavanje života stanovništva i smanjenje negativne posledice koje pandemija izaziva u zdravstvenom sistemu, uslugama socijalne zaštite, obrazovanju dece.

Globalna solidarnost je ono što može da nas učini otpornijim i spremnijim da se izborimo sa globalnom pandemijom.

Pogledaj kampanju


Pomoć za COVID-19 pacijente


COVID-19 virus ne bira žrtve: trudnice, novorođenčad, decu, mlade, starije, osobe srednjih godina. Svi smo potencijalno u opasnosti da se zarazimo i svakom od nas može da zatreba kiseonička potpora koju omogućavaju protokomeri.

Želimo da obezbedimo dodatnih 1000 kiseoničkih protokomera neophodnih za sve veći broj ugroženih pacijenata.

Cena jednog protokomera iznosi 32.000 RSD.

Pogledaj kampanju