Klub prijatelja UNICEF-a


KLUB PRIJATELJA UNICEF-a postaje sve veći i uticajniji tim. Svaki član Kluba redovnim mesečnim donacijama, malim ili velikim, omogućava izgradnju boljeg sveta za decu, podsticajnog okruženja bez siromaštva, nasilja, isključenosti i neizvesnosti.

Pogledaj kampanju


Podržite programe UNICEF-a


Svako dete, bez obzira na to sa kakavim izazovima zakorači u život, može da ostvari svoje pune potencijale ako uz ljubav, pravilnu negu i brigu svojih najbiližih dobije pravovremenu i adekvatnu stručnu podršku zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih usluga u zajednici u kojoj raste. Pridružite nam se i Vi i pomozite nam da stvorimo bolju budućnost za svako dete.

Pogledaj kampanju


Rani razvoj deteta


Prve godine života su najvažnije za fizički, emocionalni i intelektualni razvoj deteta. Mala deca dostižu svoj najveći potencijal u razvoju kada od samog početka uspostave jaku emotivnu vezu sa odraslima i kada odrastaju u bezbednim i zdravim uslovima koji im pružaju raznovrsne mogućnosti. Iskustva su pokazala da su za malu decu i porodice najefikasniji sveobuhvatni programi, koji obuhvataju zdravstvenu zaštitu, ishranu, obrazovanje u ranom uzrastu i socijalnu zaštitu. UNICEF-ov program "Rani razvoj dece" možete podržati jednokratnom donacijom na jedan od dole ponuđenih načina. Molimo Vas da popunite formular.

Pogledaj kampanju


Uključite se i spasite živote prevremeno rođenih beba u Srbiji


Verujemo da je budućnost u kojoj je svako dete rođeno da dosegne svoj najveći potencijal, ne samo moguća već i neophodna. Zajedno ćemo raditi na stvaranju ovakvog sveta.

Uključite se i spasite živote prevremeno rođenih beba u Srbiji!

Pogledaj kampanju


COVID-19: Kako možete da pomognete


UNICEF dobavlja neophodnu robu i medicinsku opremu koja je od vitalnog značaja za suočavanje sa izazovima koje je donela pandemija COVID-19.

Broj zaraženih ljudi se drastično uvećava širom sveta. Vaša donacija predstavlja direktnu pomoć za spasavanje života stanovništva i smanjenje negativne posledice koje pandemija izaziva u zdravstvenom sistemu, uslugama socijalne zaštite, obrazovanju dece.

Globalna solidarnost je ono što može da nas učini otpornijim i spremnijim da se izborimo sa globalnom pandemijom.

Pogledaj kampanju


COVID-19: Podrška skrivenim žrtvama pandemijeIako znamo da je manja verovatnoća da se deca razbole od virusa, ona su zapravo skrivne žrtve. Cilj nam je da osiguramo socijalnu i ekonomsku stabilnost porodica i zajednica u uslovima pandemije.

Porodični paket za igru i učenje namenjen je porodicama sa decom uzrasta do 10 godina. Paket sadrži igračke i didaktički materijal za igru i učenje.

Vašom donacijom pomozite kupovinu porodičnih paketa za igru i učenje najugroženijim porodicama.

Cena porodičnog paketa za jednu porodicu je 2450 dinara.

Pogledaj kampanju