Tata, mama, mi smo sa vama!

Pomozite roditeljima da izvedu na put svoje mališane koji imaju poteškoće.

Donirajte za decu sa poteškoćama i njihove tate i mame već danas!

 

Čekanje nije opcija!

U Srbiji ima oko 60.000 male dece čijim je roditeljima potrebna pomoć kako bi svoje mališane sa razvojnim smetnjama izveli na put. Dečji mozak se najintenzivnije razvija do šeste godine i zato razvoj zavisi od naše mogućnosti da deci pružimo najkvalitetniju podršku tokom tih presudnih prvih godina. Kada se deca sa smetnjama pravovremeno uključe u program ranih intervencija, kod više od 70% razvoj se normalizuje, dok je dugoročna podrška potrebna za oko 20% dece. 

Roditelji imaju nezamenjivu ulogu u pružanju podrške napretku deteta sa razvojnom poteškoćama pa zato i njih treba što pre uključiti u program ranih intervencija. Kao prirodno okruženje deteta, porodični dom je najpogodniji za stimulisanje razvoja male dece.

 

 

Kako možete da pomognete već danas?

Vaša donacija namenjena centrima za rane intervencije omogućiće:

  • da se deca sa razvojnim smetnjama što pre uključe u rane intervencije u detinjstvu od kojih zavisi njihova budućnost,
  • da mame i tate na vreme dobiju podršku stručnjaka kako bi izveli svoju decu na put,
  • da se kupi asistivna tehnologija koja pomaže da se poboljšaju stabilnost, sedenje i mobilnost dece (rukohvati, hvataljke, hodalice, invalidska kolica), da se unapredi komunikacija i učestvovanje u svakodnevnim rutinama te da se pojača ili zameni signal kod dece sa oštećenim sluhom i vidom,
  • da se urede prostori za decu, opreme biblioteke i nabavi didaktički materijal,
  • da se opreme prostorije za savetovanje i grupni rad sa roditeljima,
  • da stručnjaci pruže neophodnu podršku porodicama i u manjim mestima. 

S poteškoćama se lakše bori zajedno.